Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provoz a kontakty

KANCELÁŘ SPRÁVY NEMOVITOSTI
Odpovědná osoba : J. Suchánková
Kancelář správy: tel. 603 143 108
Adresa: Cílkova 666, 142 00 Praha 4, suterén
Úřední hodiny: v prac. dny od 8,30 hod. do 16,00 hod.
 
Kancelář správy nemovitosti kontaktujte v případě, že potřebujete:
- z oblasti technického provozu domu – vyřídit běžný požadavek nájemníků bytů, hlášení o závadách a poruchách nehavarijního charakteru,
Dále má na starost dohled nad souladem stavu nemovitosti s předpisy o požární ochraně, bezpečnostními předpisy, včetně včasného obstarávání potřebných revizní a revizních zpráv;
- z oblasti ekonomického provozu domu má na starost vedení účetnictví a evidenci nájemníků bytů, předpis a vyúčtování nájemného a služeb, změnu záloh na služby, nájemní smlouvy.
 
HAVARIJNÍ PORUCHY V DOMĚ NEBO BYTECH
Bytoservis s.r.o.
Tel. 1234 nebo 605 42 42 42
 
Představenstvo družstva kontaktujte v případě, že potřebujete:
- předat BD Dohodu/Oznámení o převodu členských práv a povinností, předložit žádost o souhlas s podnájmem bytu (žádost pak bude projednána na nejbližším zasedání představenstva BD), projednat žádost o povolení stavebních úprav.